E-administracja jako element społeczeństwa informacyjnego

Dynamiczny rozwój nowych technologii na niespotykaną dotąd skalę, wzrost znaczenia Internetu i telekomunikacji w codziennym życiu sprawiają, że na naszych oczach rodzi się nowa rzeczywistość. To, co jeszcze dekadę temu było deklaracją lub prognozą dziś staje się elementem życia każdego z nas. Idea społeczeństwa informacyjnego stała się jedną z form konceptualizacji rzeczywistości , powstałą w odpowiedzi na konsekwencje doświadczanej przez nas rewolucji komunikacyjnej.

Szczególnie pierwsze dokumenty programowe koncentrowały się bardziej na pewnym uchwyceniu sensu zachodzących równocześnie zmian społecznych i wyciągnięciu wniosków na przyszłość. W żadnym wypadku nie możemy mówić o jakiejkolwiek skuteczności oddziaływania programów SI (społeczeństwo informacyjne) na będące ich przedmiotem społeczeństwo. Z tego też względu dokumenty programowe coraz bardziej odnoszą  się nie tyle na budowy struktur społeczeństwa informacyjnego, co do budowy informacyjnego państwa, które dla tego pierwszego może jedynie wyznaczać pewne instytucjonalne ramy działania.  Koncentrują się na obszarach których stan i kierunki rozwoju są determinowane w istotnej mierze przez działania państwa w jego wszystkich wymiarach.

Jednym z takich obszarów jest z pewnością administracja publiczna. Współczesne wizje tworzenia społeczeństwa informacyjnego nie dopuszczają możliwości jego powstania bez skutecznie działającego sektora publicznego, którego rosnąca efektywność i przejrzystość jest możliwa przede wszystkim dzięki powszechnemu zastosowaniu technologii informatycznych.   Kompleksowa informatyzacja w jednostkach administracji publicznej jest w dokumentach programowych a także w publicystyce nazywana e-administracją lub z ang. e-government.

Komisja Europejska definiuje pojęcie eGovernment jako “wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w administracji publicznej, w ścisłym połączeniu z niezbędną zmianą organizacyjną i nowymi umiejętnościami służb publicznych w tym celu, aby poprawić jakość świadczonych przez administrację usług oraz uczynić bardziej efektywnym proces demokratycznej legitymizacji sprawowania polityki”.

Jest to zatem ujęcie zdecydowanie szersze niż amerykańskie pojmowanie eGovernmentu jako kwestii dostępności usług on-line świadczonych przez administrację. Można powiedzieć, że eGovernment w ujęciu europejskim oznacza głęboką przebudowę procesów biznesowych administracji, zrealizowaną na fundamencie ICT, zmierzającą do tego, żeby sektor publiczny był:
1.    Otwarty i przejrzysty – zarządzanie państwem musi być zrozumiałe i przewidywalne, otwarte na współpracę z obywatelami i kontrolę z ich strony;
2.    Przyjazny obywatelowi – służący dobru wszystkich obywateli. Usługi tego sektora muszą być zatem zorientowane na obywateli, organizacje i przedsiębiorstwa, a nie na potrzeby biurokracji. Nikt nie może być z nich wykluczony czy marginalizowany;
3.    Produktywny i efektywny – ma realizować usługi dla obywateli, organizacji i przedsiębiorstw o możliwie najwyższej jakości przy najbardziej efektywnym wykorzystaniu pieniędzy podatników, co w rezultacie będzie prowadziło do tańszej i szybszej obsługi klienta.

Elektroniczna administracja zmierza w kierunku administracji opartej na wiedzy, w tym sensie, że technologia stanie się wszechobecna, a administracja będzie świadczyć inteligentne usługi. Administracja oparta na wiedzy to inteligentny sektor publiczny, dostępny dla mobilnych użytkowników, wykorzystujący zarządzanie wiedzą oraz nowoczesne technologie. Oznacza to administrację dostępną zawsze i wszędzie, której użytkownik może dopasować usługę do swoich potrzeb, administrację potrafiącą się uczyć, jak użytkownik korzysta z usługi i jak ona może się do niego dopasować.

One thought on “E-administracja jako element społeczeństwa informacyjnego

  1. koza

    Musze powiedziec ze material jak i cala strona bardzo przydatna:)
    Obecnie opracowuje prace licencjacka z przemiotu ,,Informatyzacji Administracji” wiec w obliczu ubogiej literatury tego teamtu nalezy zyczyc wiecej takich stron:)

    Gratuluje i Pozdrawiam:)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>