Jedno okienko coraz bliżej

W ostatnich tygodniach temat gospodarki stał się w mediach jednym z czołowych zagadnień. Na szczęście nie zawsze dominowały negatywne nastroje związane z niespodziewanym kryzysem giełdowym w USA. Jedną z bardziej optymistycznych informacji było odnotowanie faktu wejścia w życie części nowelizacji o swobodzie działalności gospodarczej. Poprawiona ustawa zawiera szereg istotnych zmian, stanowiąc jednocześnie najważniejszy akt prawny w pakiecie ustaw przygotowanych przez Ministerstwo Gospodarki, które w założeniu mają zlikwidować w Polsce złe prawo gospodarcze.

Jak wcześniej zaznaczyłem, nowe przepisy będą wchodzić w życie etapami. Przepisy, które zaczęły obowiązywać 20 września wprowadzają istotne zmiany zwłaszcza w przypadku małych przedsiębiorców. Przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników będzie mógł zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres nie przekraczający dwóch lat.

Z punktu widzenia e-administracji istotniejszy będzie jednak drugi etap nowelizacji. Ma on wprowadzić już od dawna zapowiadane tzw. jedno okienko, w którym przedsiębiorca będzie mógł dokonać wszelkich formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a w szerszej perspektywie czasowej zapoczątkować zmiany, które już w 2011 r. pozwolą na zakładanie firmy przez Internet. Elementem, który to umożliwić będzie m.in. zastąpienie ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej w gminach Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności. Rozwiązanie takie ma się opierać na udostępnieniu kanału bezpośredniej komunikacji oraz zasobów sprzętowych platformy CEIDG wszystkim gminom oraz organom wydającym zezwolenia. Oprócz umożliwienia zakładania przedsiębiorstwa drogą elektroniczną, platforma ma realizować również obowiązki takie jak, przesyłanie wniosków do Urzędów Skarbowych, Głównego Urzędu Statystycznego i ZUS-u. „Fundamentalną rolę w procesie zapewnienia współpracy systemu CEIDG z rejestrami innych organów pełnić będzie Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej e-PUAP wdrażana przez MSWiA. Dzięki e-PUAP możliwa będzie bezpieczna komunikacja i wymiana danych między CEIDG oraz systemami KRS, PESEL, REGON, KEP i innymi rejestrami, które korzystać będą z usług ww. platformy.”

Od strony praktycznej wszystko wydaje się o wiele prostsze. Przedsiębiorca będzie miał do dyspozycji formularz elektroniczny opublikowany na stronie internetowej CEIDG. Wprowadzając za jego pomocą dane do systemu, podpisując je wcześniej podpisem elektronicznym, będzie samodzielnie rejestrował działalność. Ujmując to ściślej, to platforma informatyczna dokona rejestracji po wcześniejszym zweryfikowaniu przesłanych danych (poprzez wymianę danych z systemami PESEL, TERYT).Z drugiej strony przedsiębiorca otrzyma opatrzone podpisem elektronicznym potwierdzenie przyjęcia wniosku o wpis do ewidencji.

Trzeba przyznać, że koncepcja elektronicznego składania wniosku wygląda bardzo przyjaźnie. Jednak czy już za niespełna 3 lata ta wizja stanie się rzeczywistością? Dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu e-administracji wskazują, że raczej nie. Wszystko zależy od konsekwencji we wdrażaniu tak szumnie zapowiadanych zmian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>