Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego

Published by:

Społeczeństwo informacyjne

O społeczeństwie informacyjnym w Polsce zaczęto mówić już w 1991 r., kiedy to Polskie Towarzystwo Informatyczne opracowało na zlecenie rządu raport o szansach i zagrożeniach związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju informatyki w Polsce: Propozycja strategii rozwoju informatyki i jej zastosowań w Rzeczypospolitej Polskiej. Krajowa debata na temat szans oraz możliwości jakie niesie ze sobą rozwój teleinformatyki w Polsce rozpoczęła się w 1994 r. na I Kongresie Informatyki Polskiej. Dyskutowano wówczas na temat Raportu Bangemanna w odniesieniu do polskiej rzeczywistości oraz przyjęto raport Strategia Rozwoju Informatyki w Polsce. W 1998 r. podczas II Kongresu Informatyki Polskiej został przedstawiony Pakt na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego.

Continue reading

Rozwój idei społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej

Published by:

Aktywne działanie Unii Europejskiej na rzecz tworzeni społeczeństwa informacyjnego rozpoczęło się na początku lat dziewięćdziesiątych. Dokumentem, w którym po raz pierwszy pojawiła się wizja europejskiego modelu społeczeństwa informacyjnego była przedstawiona w 1993 r. przez Komisję Europejską biała księga zatytułowana White paper on Growth, Competitiveness, Employment. The Chalange and way foreword into 21-st century . Problematyka białej księgi koncentrowała się przede wszystkim na kwestiach ekonomicznych i konieczności liberalizacji gospodarki europejskiej, w tym sektorów informacyjnych. Kolejnym dokumentem był raport specjalnej komisji, na czele której stanął komisarz Martin Bangemann. Opublikowany w 1994 r. dokument: Europa i społeczeństwo globalnej informacji. Zalecenia dla Rady Europejskiej zwany, od nazwiska wyżej wspomnianego komisarza, Raportem Bangemanna był ważnym krokiem w drodze do budowy europejskiego społeczeństwa informacyjnego. Zwracał on uwagę na lukę rozwojową, jaka utworzyła się między krajami Unii Europejskiej oraz USA i Japonią. Oprócz zaleceń w dziedzinie standaryzacji Raport Bangemanna opowiedział się po stronie rynkowego i komercyjnego modelu rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Wyznaczał jednocześnie perspektywy i kierunki działań w jakich powinna pójść Europa.

Continue reading

E-administracja jako narzędzie formowania społeczeństwa informacyjnego

Published by:

Dynamiczny rozwój nowych technologii determinuje w naturalny sposób różnego rodzaju zmiany w funkcjonowaniu społeczeństwa. Cechą charakterystyczną tych zmian jest to, że w każdej przynoszącej dodatni efekt działalności człowieka, technologia i strategia realizacji są dobierane z uwagi na ich efektywność. Rewolucja informacyjna ostatnich lat uczyniła komputer uniwersalnym narzędziem optymalizującym funkcjonowanie różnych dziedzin życia. Jedną z tych dziedzin jest z pewnością administracja publiczna. Masowe zastosowanie technologii informatycznych pozwoli jak nigdy dotąd na usprawnienie działań organów administracji w tym samorządu terytorialnego, pozwoli na stworzenie przejrzystych i przyjaznych struktur, a w konsekwencji realizację głównego zadania jakim jest służenie obywatelowi. Nabiera to szczególnego znaczenia w kontekście budowy społeczeństwa informacyjnego, które powoli staje się niepodważalnym faktem społecznym.

Continue reading

PHP – co dalej?

Published by:

Język PHP pozostaje nadal najpopularniejszym narzędziem służącym do tworzenia dynamicznych stron internetowych. Mimo wzrastającej popularności innych języków programowania, takich jak chociażby Ruby (framework Ruby on Rails) pozycja PHP, zwłaszcza dzięki wersji 5 wydaje się nie zagrożona.

Nie da się oczywiście ukryć, że wydanie 5 php, wraz ze sporą ilością zmian, przyniosło również wiele problemów. Najpoważniejszym problemem “piątki” okazał się brak pełnej zgodności z PHP 4. Osobiście uważam jednak, że była to naprawdę skromna cena za ogrom korzyści jakie daje programiście nowa wersja. Najważniejsza zmiana dotyczy modelu obiektowego. Od wersji PHP5 można pokusić się o stwierdzenie, że język ten zaczyna przypominać w swoim modelu obiektowym języki takie jak Java czy też C#. Do najważniejszych zmian należą chociażby ograniczenie dostępu do właściwości i metod klasy, wprowadzenie konstruktora i destruktora, interfejsy itp.

Lista nowości jest naprawdę długa i bez wątpienia piąta wersja przyspożyła PHP więcej zwolenników niż przeciwników. Jej wydanie, przez wielu programistów określane mianem rewolucji, jest jednak tylko pierwszym krokiem na drodze do przekształcenia PHP w pełnowartosciowy język klasy Enterprise. PHP potrzebuje jeszcze wielu usprawnień i pozbycia się pewnych starych rozwiązań. Spora grupa doświadczoncyh programistów nie traktuje tej platformy na poważnie. PHP jest dla nich po prostu językiem skryptowym z pewnymi obiektowymi “usprawnieniami”, przeznaczonym wyłącznie do projektów hobbystycznych. Wydaję mi się, że myślenie to wynika bardziej ze stereotypów i większość argumentów przywoływanych przez przeciwników PHP nie ma nic wpsólnego z rzeczywistością, a przynajmniej nie po wydaniu “piątki”. Twórcy PHP, widząc ciągle ogromną szansę, jaka stoi przed tą platformą i, z drugiej strony, mając na uwadze dynamikę rozwoju konkurencji, nie zasypują gruszek w popiele.

Nie wiele jeszcze wiadomo o następnej wersji PHP. W 2005 r. 11 listopada odbyło się spotkanie twórców tej platformy, na którym omawiano pomysły związane z odsłoną PHP6. Oczywiście nie były to ustalenia konkretne i w zasadzie nic jeszcze nie można powiedzieć na 100%. Jednak wizja, jaka wyłania się z tych pomysłów napawa optymizmem. Myślę, że nie jest to tylko moja opinia. Ogólnie zmiany te można określić jako ewolucję w kierunku języka bardziej “profesjonalnego”, wymuszającego stosowanie właściwych technik programistycznych poprzez odrzucenie wielu pozornych ułatwień i przestażałych rozwiązań. Twórcy chcą chyba postawić grubą kreskę, ostatecznie rozprawić się z bagażem naleciałości, bez zbędnych ceregieli i zawracania sobie głowy zgodnością z poprzednimi wersjami.

Elementy, które mają zniknąć w PHP6:

  • Raz na zawsze usunięta zostanie dyrektywa register_globals, która w PHP5 była tylko domyślnie wyłączona. Ze względów bezpieczeństwa aplikacji jest to krok bardzo istotny.
  • Zlikwidowany zostanie tzw. safe_mode. Tym samym krok ten zakończy wszelkie kontorwersje związane z tą funkcjonalnością. W założeniu miał się on przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa serwerów, na których uruchamiane są skrypty PHP
  • Znikają magic_quotes a wraz z nimi funkcje takie jak addslashes().