PHP – co dalej?

Tags: ,

Język PHP pozostaje nadal najpopularniejszym narzędziem służącym do tworzenia dynamicznych stron internetowych. Mimo wzrastającej popularności innych języków programowania, takich jak chociażby Ruby (framework Ruby on Rails) pozycja PHP, zwłaszcza dzięki wersji 5 wydaje się nie zagrożona.

Nie da się oczywiście ukryć, że wydanie 5 php, wraz ze sporą ilością zmian, przyniosło również wiele problemów. Najpoważniejszym problemem “piątki” okazał się brak pełnej zgodności z PHP 4. Osobiście uważam jednak, że była to naprawdę skromna cena za ogrom korzyści jakie daje programiście nowa wersja. Najważniejsza zmiana dotyczy modelu obiektowego. Od wersji PHP5 można pokusić się o stwierdzenie, że język ten zaczyna przypominać w swoim modelu obiektowym języki takie jak Java czy też C#. Do najważniejszych zmian należą chociażby ograniczenie dostępu do właściwości i metod klasy, wprowadzenie konstruktora i destruktora, interfejsy itp.

Lista nowości jest naprawdę długa i bez wątpienia piąta wersja przyspożyła PHP więcej zwolenników niż przeciwników. Jej wydanie, przez wielu programistów określane mianem rewolucji, jest jednak tylko pierwszym krokiem na drodze do przekształcenia PHP w pełnowartosciowy język klasy Enterprise. PHP potrzebuje jeszcze wielu usprawnień i pozbycia się pewnych starych rozwiązań. Spora grupa doświadczoncyh programistów nie traktuje tej platformy na poważnie. PHP jest dla nich po prostu językiem skryptowym z pewnymi obiektowymi “usprawnieniami”, przeznaczonym wyłącznie do projektów hobbystycznych. Wydaję mi się, że myślenie to wynika bardziej ze stereotypów i większość argumentów przywoływanych przez przeciwników PHP nie ma nic wpsólnego z rzeczywistością, a przynajmniej nie po wydaniu “piątki”. Twórcy PHP, widząc ciągle ogromną szansę, jaka stoi przed tą platformą i, z drugiej strony, mając na uwadze dynamikę rozwoju konkurencji, nie zasypują gruszek w popiele.

Nie wiele jeszcze wiadomo o następnej wersji PHP. W 2005 r. 11 listopada odbyło się spotkanie twórców tej platformy, na którym omawiano pomysły związane z odsłoną PHP6. Oczywiście nie były to ustalenia konkretne i w zasadzie nic jeszcze nie można powiedzieć na 100%. Jednak wizja, jaka wyłania się z tych pomysłów napawa optymizmem. Myślę, że nie jest to tylko moja opinia. Ogólnie zmiany te można określić jako ewolucję w kierunku języka bardziej “profesjonalnego”, wymuszającego stosowanie właściwych technik programistycznych poprzez odrzucenie wielu pozornych ułatwień i przestażałych rozwiązań. Twórcy chcą chyba postawić grubą kreskę, ostatecznie rozprawić się z bagażem naleciałości, bez zbędnych ceregieli i zawracania sobie głowy zgodnością z poprzednimi wersjami.

Elementy, które mają zniknąć w PHP6:

  • Raz na zawsze usunięta zostanie dyrektywa register_globals, która w PHP5 była tylko domyślnie wyłączona. Ze względów bezpieczeństwa aplikacji jest to krok bardzo istotny.
  • Zlikwidowany zostanie tzw. safe_mode. Tym samym krok ten zakończy wszelkie kontorwersje związane z tą funkcjonalnością. W założeniu miał się on przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa serwerów, na których uruchamiane są skrypty PHP
  • Znikają magic_quotes a wraz z nimi funkcje takie jak addslashes().


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>