Tag Archives: e-podpis

Ważna nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego

Published by:

Jak donosi Gazeta Prawna dokumenty składane do urzędów za pośrednictwem internetu nie będą musiały być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. Zgodnie z przyjętą w piątek przez Sejm nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie pism przez organ administracji publicznej będzie mogło odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym celu adresat będzie musiał jednak wcześniej wystąpić do organu o taką formę doręczenia pism albo wyrazić zgodę na zastosowanie tych środków. Do tej pory urzędy miały jedynie taką możliwość. Nowe regulacje zapewniają zatem załatwianie spraw w dwóch równoważnych formach – pisemnej oraz elektronicznej.

Nowelizacja wprowadza także szerszy krąg adresatów pism doręczanych środkami komunikacji elektronicznej. Zgodnie z nowymi przepisami dokument w formie elektronicznej może być skierowany nie tylko do strony, ale również innych uczestników postępowania.

Podania składane do urzędów drogą elektroniczną nie będą już musiały być opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Bezpieczny podpis będzie natomiast musiał być obowiązkowym elementem wydawanych przez urzędy wezwań, decyzji, postanowień oraz zawiadomień o sposobie załatwienia skargi i wniosku.

Źródło: Gazeta Prawna

E-podpis coraz bardziej dla ludzi

Published by:

Wprowadzony przez ustawę o podpisie elektronicznym podział na dwa rodzaje e-podpisu od samego początku budził kontrowersje. Zwłaszcza zapisy nakładające obowiązek stosowania wyłącznie tzw. podpisu kwalifikowanego w obrocie prawnym były często krytykowane gdyż najzwyczajniej utrudniały wykorzystywanie e-podpisu w Polsce, zamiast uczynić z niego narzędzie ułatwiające życie obywatela/przedsiębiorcy. Nie pomogły różnego rodzaju przymusy administracyjne do stosowania podpisu elektronicznego, kampanie przekonujące jak wspaniałym narzędziem jest podpis elektroniczny. Przecież wszyscy, nawet przedsiębiorcy, którzy do tej pory najbardziej odczuli skutki niewłaściwego wdrażania e-podpisu, zgadzają się, że jest to bardzo potrzebne narzędzie. Jednak nie w kształcie, jaki wyłania się z przepisów ustawy. Z danych Business Centre Club (BCC) ponad 97 proc przedsiębiorców widzi potrzebę popularyzacji e-podpisu. Z drugiej strony BCC podkreśla, że obowiązującej teraz ustawy powinny zniknąć zapisy nakładające obowiązek stosowania wyłącznie tzw. podpisu kwalifikowanego w obrocie prawnym.

Rząd chyba zaczął dostrzegać zgłaszane przez obywateli postulaty. Szykuje się kolejna, tym razem bardzo potrzebna moim zdaniem nowelizacja. Jak podaje Gazeta Prawna powstał projekt nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym zakładający m.in. wprowadzenie nowego rodzaju podpisu elektronicznego. Ma on wprowadzić tzw. podpis zaawansowany. Będzie on pośrednim rozwiązaniem pomiędzy bezpiecznym podpisem kwalifikowanym, który wymaga uzyskania certyfikatu i jest równoznaczny podpisowi odręcznemu, a zwykłym podpisem elektronicznym, który służy tylko potwierdzeniu tożsamości. Ponadto nowela ma wprowadzić specjalny podpis, który będzie służyć autoryzacji kontaktów administracyjnych między obywatelem a urzędem.

Szkoda, że na ten krok zdecydowano się tak późno. Przykłady naszych sąsiadów (np. Czechy) bardzo wydatnie pokazują, że w obrocie bardzo dobrze sprawdzają się wszelkie ?niekwalifikowane? rodzaje e-podpisów. Większa gama podpisów na pewno sprawi, że będzie je można łatwiej dostosować do konkretnych potrzeb, procedur i dokumentów. Z informacji Gazety Prawnej wynika, że rząd powinien przyjąć projekt nowelizacji na przełomie listopada i grudnia.